Strona Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie

Informacje dla rodziców, nauczycieli i uczniów: 

1.Informacji dotyczącej hybrydowej nauki w naszej szkole znajdują się w zakładce: Aktualności
2. W zakładce Informacje dla rodziców, znajdują się:
- informacje o rekrutacji do szkół średnich;
- informacje z Kuratorium Oświaty w Warszawie przeznaczone dla rodziców i nauczycieli na temat:
 : udziału w programie pn. „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”. (10.02.2021r.).

3. Harmonogram dowozów i odwozów uczniów

znajduje się w zakładce: Dowozy i odwozy uczniów.

 

                                                                
Szkoła Podstawowa wchodzi w skład

  Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie.

  Do zespołu szkół należy również:

  - Samorządowe Przedszkole w Rusinowie

Adres szkoły:


Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Rusinowie
ul. Szkolna 47
26-411 Rusinów
woj. mazowieckieTel.: 048 6727046

Faks: 048 6727046

E-mail: zsorusinow@vp.pl


Szkoła Podstawowa w Rusinowie, ma patrona.
Na podstawie decyzji Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i społeczności uczniowskiej patronem szkoły został wybrany wieszcz narodowy Jan Kochanowski. Uroczystość nadania szkole imienia Jana Kochanowskiego odbyła się 6 czerwca 2014r.
Jan Kochanowski jest uważany za jednego
z najwybitniejszych polskich poetów okresu Odrodzenia.

"Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie,
jako smakujesz, aż się zepsujesz"

Tablica z popiersiem patrona Publicznej Szkoły Podstawowej w Rusinowie . Tabica z popiersiem patrona szkoły Tablica znajduje się na holu głównym szoły.
Autor strony: P. Walasik, e-mail: piowa31@wp.pl