Strona Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie

Informacje dla rodziców, nauczycieli i uczniów: 

1.Informacji dotyczącej hybrydowej nauki w naszej szkole od  dnia 15- 28.03.2021 r. znajdują się w zakładce: Aktualności
2. W zakładce Informacje dla rodziców, znajdują się:
- informacje o rekrutacji do szkół średnich;
- informacje z Kuratorium Oświaty w Warszawie przeznaczone dla rodziców i nauczycieli na temat:
 : udziału w programie pn. „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”. (10.02.2021r.).

3. Harmonogram dowozów i odwozów uczniów klas I-III od 18 stycznia 2021r.

znajduje się w zakładce: Dowozy i odwozy uczniów.

 

                                                                

Z okazji zbliżających się Świąt otrzymaliśmy życzenia od Wójta Gminy Rusinów
oraz Przewodniczącego Rady Gminy.

Życzenia świąteczne dla całej społeczności szkolnej przekazał również ksiądz proboszcz Edward Swat.

Informacja dla uczniów i rodziców

Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej dla uczniów naszej szkoły będą odbywały się do dnia 18.grudnia 2020 roku .

- 21 i 22 grudnia 2020 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, wynikających z kompetencji dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej.

- 23-31 grudnia 2020 roku przerwa świąteczna.

- 04 – 17 stycznia 2021 roku ferie zimowe.

Powyższe terminy nie dotyczą Samorządowego Przedszkola
w Gałkach.

- Samorządowe Przedszkole w Gałkach zapewnia opiekę wychowankom do dnia 23 grudnia (włącznie) oraz po świętach: w dniach 28-30 grudnia 2020.

- W dniach: 21,22,23 grudnia oraz 28,29,30 grudnia dojazd dziecka do przedszkola zapewniają rodzice. Nieobecność dziecka w tych dniach w przedszkolu rodzice zobowiązani są zgłosić pisemnie do dyrekcji  przedszkola (deklaracja).

- Podczas ferii zimowych Samorządowe Przedszkole w Gałkach zapewnia opiekę wszystkim chętnym wychowankom. Nieobecność dziecka w czasie ferii zimowych w przedszkolu rodzice zobowiązani są zgłosić pisemnie do dyrekcji przedszkola (deklaracja). Organ prowadzący nie zapewnia dowozu dzieci do przedszkola.

Dyrektor szkołyINFORMACJA DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS VIII

Od dnia: 1.12.2020r. nastąpią zmiany w harmonogramie konsultacji.

HARMONOGRAM KONSULTACJI – GRUDZIEŃ 2020 ROK.

 

Dni tygodnia

 

Przedmiot

 

godzina

 

klasa

 

Nauczyciel

 

wtorek

Język polski

10.45-12.15

 

 

VIII b

 

Grażyna Niezabitowska

 

środa

Matematyka

 

 

 

Język angielski

Fizyka

 

10.45-12.15

 

 

 

12.30 – 14.00

 

10.30 - 11.30

VIII a

 

 

 

VIII a

 

VIII b

Magdalena Pastuszko –Marasek

 

Marta Bykowska

 

Dariusz Ciecierski

 

czwartek

Język polski

 

 

Język angielski

Język niemiecki

10.45 - 12.15

 

 

10.45 - 12.15

 

12.30. - 14.00

VIII a

 

 

VIII b

 

VIII a

Grażyna Niezabitowska

 

Marta Bykowska

 

Emilia Kucharska

piątek

Matematyka

 

12.30-14.00

 VIII b

Jolanta Walasik

 

Uczniowie dojeżdżający mogą skorzystać z dowozu, wspólnie z przedszkolakami (harmonogram dowozu znajduje się na stronie szkoły) lub mogą być dowiezieni do szkoły przez rodziców.

Uczniowi miejscowi zobowiązani są do przyjścia do szkoły pod opieką rodziców lub osoby upoważnionej przez rodziców. Przypominamy o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa w okresie pandemii.

Dyrektor szkoły

Informacja dla rodziców klas I - III.

W związku z wytycznymi MEN, MZ i GIS szkoły podstawowe są zobowiązane do prowadzenia działalności opiekuńczej dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVOD-19, uczęszczających do klas
 I – III szkoły podstawowej.

Pierwszeństwo do korzystania z tego typu zajęć przysługuje dzieciom pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.

Szkoła zapewnia tym uczniom dowożenie.

 

Rodzice mogą dokonać zgłoszenia dziecka do korzystania z zajęć opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli świetlicy, do wychowawcy klasy w terminie do 11.11.2020 r.

Informacja dla uczniów i rodziców

W związku z wprowadzeniem obostrzeń wynikających z pandemii,
od dnia 09 listopada 2020 roku:

Klasy I – III  przechodzą na system zdalnego nauczania

Koordynatorem zdalnego nauczania w klasach I-III jest wychowawca klasy, który ustali z rodzicami i uczniami sposoby i formy komunikowania się.

Nauczyciele uczący w klasach I – III: edukacji informatycznej, języka angielskiego i religii przekazują zakres materiału ze wskazówkami dla uczniów, za pośrednictwem wychowawców klas I-III.

Oddział „O” oraz przedszkole pracują w trybie dotychczasowym, stacjonarnym.

W związku ze zmianą organizacyjną pracy szkoły i przedszkola ulegają zmianie godziny dowożenia i odwożenia przedszkolaków oraz dzieci
z oddziału „0”

Dowożenie będzie odbywało się według następującego porządku:

DOWOZY

Bąków Kolonia – 10.10                              E. Jędrzejczak

Bąków – 10.15                                            E. Jędrzejczak

Przystałowice, Bierce – 10.20                    E. Jędrzejczak

Przystałowice Małe     -10.25                     E. Jędrzejczak

 

 

Władysławów -    10.15                             W. Abramczyk

Karczówka       - 10.20                               W. Abramczyk

Krzesławice     - 10.20                               W. Abramczyk

Klonowa         - 10.25                                W. Abramczyk

Brogowa         - 10.25                                 W. Abramczyk

 

 

Zychorzyn    - 10.20                                        J. Wasilewski

Zychorzyn Kolonia  - 10.20                            J. Wasilewski

Grabowa Kolonia    - 10.25                             J. Wasilewski

Grabowa                - 10.25                               J. Wasilewski

 

Zbiorówka z Rusinowa do Gałek – 10.30       J. Wasilewski

 

 

ODWOZY

 

Zbiorówka z Gałek – 15.15           J. Wasilewski

 

 

Przystałowice Małe – 15.30                 W. Abramczyk

Bąków , Bąków Kolonia – 15.30         W. Abramczyk

Wola Gałecka, Gałki  - 15.30              W. Abramczyk

Przedszkolaki z Gałek (Przystałowice, Bąków) – 15.35 W. Abramczyk

 

Grabowa      - 15.30                             J. Wasilewski

Zychorzyn    - 15.30                            J. Wasilewski

Zychorzyn Kolonia  - 15.30                 J. Wasilewski

Grabowa Kolonia   - 15.30                  J. Wasilewski

 

 

Brogowa    - 15.30                             E. Jędrzejczak    

Klonowa     - 15.35                            E. Jędrzejczak    

Krzesławice   - 15.35                         E. Jędrzejczak    

Karczówka -    15.40                          E. Jędrzejczak    

Władysławów   - 15.40                      E. Jędrzejczak    

 

 

Prosimy uczniów i rodziców by śledzili stronę szkoły, tam będą znajdować się wszystkie informacje bieżące wynikające ze zdalnego nauczania

Pytania i wątpliwości prosimy kierować do wychowawców klas drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Informacja(28.10.2020 r.)

Dyrektor szkoły informuje, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego obowiązującym w ZSO w Rusinowie, dzień 2 listopada 2020 r. jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych dla klas I-III i dniem wolnym od nauczania zdalnego dla klas IV- VIII a także dla Samorzadowego Przedszkola w Gałkach.

Dariusz Ciecierski

Informacja dla uczniów i rodziców (26.10.2020r.)

          W dniu dzisiejszym nauczyciele przy współpracy  z wychowawcami klas przekażą zakres treści edukacyjnych na najbliższy tydzień, które zostaną umieszczone na stronie szkoły. Wychowawcy klas poinformują uczniów swojej klasy o formach i sposobach komunikowania się z nauczycielami. Proszę śledzić informację zamieszczane na stronie szkoły. W sprawach dotyczących zdalnego nauczania prosimy o kontaktowanie się z wychowawcami klas. Adresy e-mail zamieszczone na stronie szkoły.

Dyrektor szkoły

Informacja dla uczniów i rodziców (23.10.2020r.)

W związku z wprowadzeniem obostrzeń wynikających z pandemii, od dnia 26 października 2020 roku:

Klasy IV – VIII przechodzą na system zdalnego nauczania.

Klasy I – III , oddział „O” oraz przedszkole pracują w trybie dotychczasowym, stacjonarnym.

Dowożenie uczniów klas I – III i oddziału „O” oraz przedszkolaków będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach i w ustalonych godzinach.

Plan zajęć dla uczniów klas I – III nie ulega zmianie.

Zobowiązuje uczniów, do śledzenia informacji zamieszczonych na  stronie szkoły.

Organizacja zdalnego nauczania będzie tematem posiedzenia rady pedagogicznej w dniu

26 października o godzinie 9.00.

Dalsze informacje dotyczące zdalnego nauczania zostaną umieszczone na stronie szkoły po posiedzeniu rady pedagogicznej.   

                                                                                                                                    Dyrektor szkoły


Zarządzenie nr 2/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

w Rusinowie

z dnia 16.10.2020 r.

       W związku z pogarszającą się sytuacją wynikającą
z pandemii, w trosce o zdrowie całej społeczności szkolnej, wprowadzam na terenie naszej placówki obowiązek zasłaniania nosa i ust podczas przerw lekcyjnych, oczekiwania na zajęcia szkolne oraz oczekiwania na odwozy uczniów.

       Obowiązek ten nie dotyczy zajęć edukacyjnych.

       Jednocześnie proszę o przestrzeganie zasad mycia i dezynfekcji rąk oraz utrzymywanie dystansu społecznego.

Zarządzenie obowiązuje od dnia 19.10.2020 roku.


INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI KLAS IV-VIII

Od dnia 18.01.2021r. klasy 4- 8 pozostają w trybie zdalnego nauczania. Jednocześnie informujemy, że konsultacje dla uczniów klas VIII są zawieszone do odwołania. O zmianach organizacyjnych będziemy informować nauczycieli w formie e-mail.


Szkoła Podstawowa wchodzi w skład

  Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie.

  Do zespołu szkół należy również:

  - Samorządowe Przedszkole w Rusinowie

Adres szkoły:


Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Rusinowie
ul. Szkolna 47
26-411 Rusinów
woj. mazowieckieTel.: 048 6727046

Faks: 048 6727046

E-mail: zsorusinow@vp.pl


Szkoła Podstawowa w Rusinowie, ma patrona.
Na podstawie decyzji Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i społeczności uczniowskiej patronem szkoły został wybrany wieszcz narodowy Jan Kochanowski. Uroczystość nadania szkole imienia Jana Kochanowskiego odbyła się 6 czerwca 2014r.
Jan Kochanowski jest uważany za jednego
z najwybitniejszych polskich poetów okresu Odrodzenia.

"Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie,
jako smakujesz, aż się zepsujesz"

Tablica z popiersiem patrona Publicznej Szkoły Podstawowej w Rusinowie . Tabica z popiersiem patrona szkoły Tablica znajduje się na holu głównym szoły.
Autor strony: P. Walasik, e-mail: piowa31@wp.pl