Strona Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie


Aktualności, czyli co się dzieje w naszej szkole?


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży
w okresie ferii zimowych

 

 

Informujemy, że w okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przysusze. Placówka działa bez ograniczeń, zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie epidemii SARS-CoV-2.

Udzielanie bezpośredniej pomocy przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną polega m.in. na prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Poradnia wspiera także rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

W okresie ferii zimowych poradnia podejmuje dodatkowe działania
o charakterze interwencyjnym, w sytuacjach kryzysowych.

Jednym z tych działań jest uruchomienie dodatkowej infolinii dla poszukujących informacji
i wsparcia:                                                                                

INFOLINIA: tel. 793 877 497 - czynny w godzinach pracy poradni;

TELEFON STACJONARNY: 48 675 39 27

Godziny pracy poradni:

Poniedziałek:         8:00 – 18:10
Wtorek:                  8:00 – 18:10
Środa:                    8:00 – 18:10
Czwartek:              8:00 – 18:10
Piątek:                   8:00 – 15:10

Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ponadto – w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii – powstała poradnia on-line Zawsze Jest Jakieś Wyjście: https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl/

Pracownicy poradni zachęcają do kontaktu telefonicznego oraz odwiedzania  strony www.ppp.przysucha.pl

Klasa 2 b ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie melduje zakończenie modułu I " Czytania z klasą... "  Przeczytaliśmy wspólnie książkę "Drzewo do samego nieba." Każdy uczeń uzupełnił swój Lekturnik. Dużo frajdy dało dzieciom przygotowanie klasowego drzewa czytelniczego. Jest ono bardzo kolorowe, gdyż pojawiło się na nim dużo jesiennych liści. Następnym zadaniem, które zrealizowaliśmy było wykonanie wydzieranki postaci głównego bohatera tj. Drzewa. Zaliczając zadanie EKOLOGICZNE dzieci odpowiedziały na kluczowe pytania skorelowane z celami zajęć o tematyce "Mała chmurka w krainie drzew". Na koniec obejrzeliśmy filmy edukacyjne "W jaki sposób powstaje papier?" oraz wykonaliśmy piękne jesienne drzewa z recyklingu. Tak powstała wystawka z pracami plastycznymi . Dowiedzieliśmy się, co nam dają drzewa, w ten sposób powstał plakat. Wiemy, jak możemy chronić drzewa, obserwowaliśmy drzewa w pobliżu szkoły i rozróżnialiśmy ich liście podczas obchodów Dnia Drzewa. Bawiliśmy się w grę "Wyturlaj drzewo". Na koniec realizacji zadania uczniowie wykonali prace plastyczne ”Leśny zakątek” z użyciem gazet.

Drodzy Uczniowie

Obecnie wszyscy przechodzimy bardzo trudny czas, który trwa już dość długo. Sytuacja związana z pandemią koronawirusa : przymus izolacji, ograniczenie kontaktów, strach wywołany możliwością zakażenia, lęk i obawa o przyszłość, nie pozostaje obojętna dla naszej psychiki.  W tak trudnych chwilach jest jednak  możliwość uzyskania wsparcia i pomocy ze strony osób dorosłych profesjonalnie  przygotowanych do udzielania dzieciom takiego wsparcia.  Natychmiastowe wsparcie  i pomoc w kryzysie psychicznym możecie uzyskać poprzez kontakt  z całodobowym Dziecięcym Telefonem Zaufania  Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12, jak również poprzez bezpieczny  czat internetowy prowadzony na stronie – https://brpd.gov.pl/sos-czat/. Obie formy pomocy mają charakter nieodpłatny.

Pamiętajcie!                                                                                   

„Mądrze jest prosić o pomoc. Nikt nie musi radzić sobie sam.”

 

Pedagog szkolny

DRODZY UCZNIOWIE

 

          Konkurs na napisanie „LISTU DO NIEPODLEGŁEJ” zorganizowany z okazji 102 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości został rozstrzygnięty. Prace były oceniane w trzech kategoriach: klasy I-III, klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII. Oto wyniki:

                                                                                  

Klasy I – III

 

I miejsce -klasa III b

II miejsce – ex aequo klasa II a i klasa III a

III miejsce – ex aequo klasa I a i klasa II b 

 

Klasy IV – VI

 

I miejsce – klasa IV b

II miejsce – klasa IV a

III miejsce -klasa VI c

 

Klasy VII – VIII

 

I miejsce – klasa VII c

II miejsce – klasa VII b

 

          Ze względu na trudny czas związany z pandemią nie możemy uroczyście wręczyć dyplomów. Uczniowie otrzymają je w późniejszym terminie. Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie serdecznie gratulujemy.

21 listopada obchodzimy Światowy Dzień Życzliwości

„UŚMIECHNIJ   SIĘ   I   BĄDŹ    ŻYCZLIWY”

Życzliwość bez wątpienia odgrywa doniosą rolę  w codziennym życiu każdego człowieka. Przychylne nastawienie do świata, uśmiech, miłe słowo, uprzejmy gest, potrafią wprowadzić  w dobry nastrój oraz sprawić, że ludziom wokół lepiej się żyje.

Człowiek życzliwy zawsze znajduje pomocników i sprzymierzeńców, łatwiej pokonuje wszelkie przeszkody i nawiązuje kontakty. Życzliwość ma tak niezwykłą moc, że wytwarza miłą atmosferę i daje wiele radości, zacieśnia więzy między ludźmi i daje możliwość partnerskiej współpracy. Życzliwość umożliwia rozwiązywanie konfliktów, integruje zespół klasowy oraz pomaga w realizacji wielu czynności i zadań. Istotne jest także to, że aby uzyskać pomoc i sympatię, trzeba samemu dać coś z siebie innym.

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły od dawna czynią starania, aby wprowadzić modę na życzliwość i kulturę osobistą. Doskonałą okazję do rozpowszechniania idei ludzkiej serdeczności stał się Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, który w Polsce obchodzony jest od 2006 roku.              

Oto kilka propozycji, które możecie przemyśleć, aby nastawić się pozytywnie do siebie i do swego życia. Dzięki nim unikniecie agresji.

Mów często czarodziejskie słowa: „Dziękuję”, „Proszę”,  „Przepraszam”.

Popełniając błąd nie wstydź się powiedzieć: „Pomyliłam się”.

Bądź odważny w każdej sytuacji, nawet jeśli nie leży to w Twojej naturze.

Bądź odpowiedzialny za wszystko co mówisz i za to co robisz.

Przestań mieć pretensje do innych, bo przykleją się do Ciebie narzekacze, a odsuną się ludzie pogodni i radośni.

Unikaj ludzi, którym się nic nie podoba i którzy nie mają ciekawych zainteresowań.

„Śmiech to zdrowie”, a poczucie humoru to lekarstwo na wszystkie smutki.

                                     Pedagog szkolny

Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.           

 Data ta upamiętnia podpisanie najważniejszego dokumentu gwarantującego prawa wszystkim dzieciom – Konwencji o prawach dziecka. Została ona uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku. Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci - UNICEF. Polska była również inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdyż przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt. Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka. Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Dlatego w naszej szkole na co dzień jesteśmy skoncentrowani na tematyce praw dziecka i zagadnieniu partycypacji dzieci. Pragniemy zapoznać naszych uczniów z zagadnieniami dotyczącymi ich praw. Prawa dziecka stanowią  dla nas drogowskaz w naszej codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej.                                                                                                                                                       

Pedagog szkolny102 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

 

Jeszcze jeden listopad do okna zapukał

Żółtych liści szelestem. I znów nas odszukał .

Nas zapatrzonych w przeszłość. W dni klęski i chwały,

Które nam po przodkach w spuściźnie zostały....”

 

            11 listopada 1918 roku to znacząca data w historii Polski. To data, która zajmuje
w świadomości Polaków szczególne miejsce. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Wolności jednak nie oczekiwano biernie. Walczyło o nią kilka pokoleń Polaków, którzy nie pozwolili światu zapomnieć o istnieniu narodu polskiego. Polska – jako wolny
i suwerenny kraj, znów znalazła się na mapach świata.
      

Ze względu na trudny czas związany z pandemią nie mogliśmy zorganizować uroczystości
w szkole, ale uczniowie w inny sposób uczcili to ważne dla nas święto narodowe. Pod kierunkiem pań: Bożeny Lament, Jolanty Koryckiej i Renaty Chrustowicz przygotowali wirtualną akademię. Napisali także piękne listy do Niepodległej. Mimo pandemii lekcja patriotyzmu została odrobiona.

Pedagog szkolny zaprasza wszystkich uczniów i rodziców
do kontaktu za pośrednictwem aplikacji MS Teams
według harmonogramu:

Poniedziałek 9:15 - 13:15;

Środa 9:15 - 11:15;

Czwartek 9:15 - 13:15.                                                                          

Przypominam, że w razie potrzeby kontaktu w wyszukiwarce należy wpisać Joanna Majchrowska, a następnie wybrać rodzaj rozmowy
 tj. słuchawkę lub kamerkę.

Dzień Edukacji Narodowej

W tym roku Święto Edukacji Narodowej obchodziliśmy mniej uroczyście niż zazwyczaj, ale z taka samą wdzięcznością dla Wszystkich pracowników szkoły. Uczniowie wiedzą, że trzeba pamiętać o Nauczycielach, o Wychowawcach i Pedagogach oraz Pracownikach Szkoły. Do naszej placówki przybili również przedstawiciele Rady Rodziców oraz Pan wójt Marian Andrzej Wesołowski.

Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:

INFORMACJA PEDAGOGA  SZKOLNEGO

Zachęcam całą społeczność szkolną do kontaktu z pedagogiem szkolnym. Zapraszam
w sprawach trudnych, wymagających wsparcia, rozmowy czy porady. Miło mi też będzie uczestniczyć w dzieleniu się Waszymi radościami i sukcesami.

 Drogi Uczniu, jeśli:                                                                                                                                                 

• Potrzebujesz pomocy, rady;
• Chcesz porozmawiać;
• Masz trudności z nauką;
• Czujesz się zagubiony;
• Chcesz pomagać innym;

Skontaktuj się ze mną! Porozmawiamy. Poszukamy rozwiązania.

Zapraszam do kontaktu w godzinach pracy pedagoga: poniedziałek, środa, czwartek: 9:30 – 11:30 za pośrednictwem aplikacji MS Teams.
W wyszukiwarce kontaktów należy wpisać Joanna Majchrowska, a następnie wybrać rodzaj rozmowy: słuchawkę lub kamerkę.

 

Uczniowie!  Przypominam Wam zasady bezpieczeństwa w sieci:

 

Chroń swoją prywatność!

Nie podawaj swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu czy adres domowy. Zadbaj o swój wizerunek. Jeśli publikujesz w sieci swoje zdjęcia, zadbaj, by widzieli je tylko Twoi znajomi. Nie umieszczaj w sieci zdjęć, które mogą Ci zaszkodzić dziś lub za jakiś czas.

Mów, jeśli coś jest nie tak!

W sytuacji, kiedy ktoś lub coś Cię w Internecie zaniepokoi lub wystraszy, koniecznie opowiedz o tym rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej. Możesz w takiej sytuacji skontaktować się z Telefonem Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, dzwoniąc pod bezpłatny numer 116 111.

Nie ufaj osobom poznanym w sieci!

Nigdy nie można w 100% zaufać komuś poznanemu w sieci. Nie spotykaj się z osobami poznanymi w Internecie. O propozycjach spotkania od internetowych znajomych informuj rodziców.

Szanuj innych w sieci!

Pamiętaj, by traktować innych z szacunkiem. Swoje zdanie wyrażaj, nie obrażając nikogo. Nie reaguj agresją na agresję.

Korzystaj z umiarem z Internetu!

Zbyt długie korzystanie z komputera, tabletu czy smartfona może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i pogorszyć kontakty ze znajomymi.

 

Drogi Rodzicu, jeśli:                                                                                                                                

• Potrzebujesz pomocy w sytuacji problemowej dla Twojego dziecka;
• Twoje dziecko ma trudności w nauce;

Skontaktuj się ze mną. Porozmawiamy. Poszukamy rozwiązania.

Zapraszam do kontaktu w godzinach pracy pedagoga: poniedziałek, środa, czwartek: 9:30 – 11:30 za pośrednictwem aplikacji MS Teams.
W wyszukiwarce kontaktów należy wpisać Joanna Majchrowska, a następnie wybrać rodzaj rozmowy: słuchawkę lub kamerkę.

We współczesnym świecie dzieci korzystają z sieci już od najmłodszych lat. Dostęp do sieci to szansa dla młodego człowieka na rozwój, która może jednak okazać się zagrożeniem. Dlatego warto zadbać o to, aby dzieci mogły korzystać z zasobów Internetu w sposób bezpieczny, szczególnie obecnie, w czasie zdalnego nauczania. Czas spędzany w domu to dobry moment, żeby porozmawiać z dziećmi o bezpieczeństwie w Internecie.                             

Informacje i poradnik na temat cyberprzemocy znajdą Państwo na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/cyberprzemoc--poradnik-dla-rodzicow


KONKURS  „ UZALEŻNIENIA – ZŁODZIEJE ZDROWIA”, ROZSTRZYGNIĘTY!

Promocja zdrowia zajmuje w naszej szkole szczególne miejsce. To między innymi w szkole uczymy się dbać o zdrowie swoje i innych oraz dokonywać wyborów sprzyjających zdrowiu. Służą temu różnorodne działania profilaktyczne realizowane na terenie szkoły. Jedną z form ich realizacji są konkursy. We wrześniu  uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie na plakat o tematyce profilaktycznej. Celem konkursu było zachęcenie uczniów do kształtowania właściwych nawyków prozdrowotnych, propagowanie życia bez nałogów i uświadomienie szkodliwego wpływu używek na organizm człowieka, a także zwrócenie uwagi uczestników konkursu na problem uzależnień i poszerzenie ich wiedzy w tym zakresie. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Spośród wszystkich złożonych prac komisja konkursowa  dokonała wyboru  najciekawszych, a ich autorów nagrodziła pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi w postaci puzzli i gier edukacyjnych.                                                                                       
W kategorii wiekowej IV- VI nagrodzono  następujących uczniów:  

I miejsce –  Roksana Papis 
II miejsce –  Wiktoria Wołonkiewicz      
III miejsce –   Przemysław Kazała   
w kategorii wiekowej VII – VIII: 
I miejsce – Alicja Niezabitowska
II miejsce – Weronika Woźnica
III miejsce – Aniela Tomasik.
W konkursie przyznano także  wyróżnienia. Zdobyli je następujący uczniowie: Filip Gawryś, Lena Popińska i Izabela Skorupa .

Organizatorkami konkursu był panie: Joanna Majchrowska i Barbara Odzimek, a sponsorem atrakcyjnych nagród Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rusinowie. Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy, a fundatorowi nagród  bardzo gorąco dziękujemy.

Wesprzyj naszą gminę i spisz gospodarstwo rolne!

Rolnicy z naszej gminy liczymy na Was! Jeśli wszyscy weźmiecie udział w Powszechnym Spisie Rolnym, to mamy ogromną szansę na atrakcyjne nagrody dla naszych przedszkoli i szkół!

Drodzy Rolnicy,

Wasz udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest bardzo ważny dla naszej gminy. Dzięki temu będziemy wiedzieć, ilu Was jest, jaka jest Wasza sytuacja i jak możemy Was wspierać. Dlatego bardzo liczymy, że wszyscy możliwie szybko spiszecie swoje gospodarstwa rolne przez samospis internetowy.

Mamy dla Was dodatkową motywację – poprzez liczny udział w Powszechnym Spisie Rolnym możecie zapewnić szkołom i przedszkolom Waszych dzieci atrakcyjne nagrody!

Każda gmina województwa mazowieckiego bierze udział w specjalnym konkursie Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Zwycięzcą konkursu zostanie gmina lub miasto z największym odsetkiem osób, które spisały się samodzielnie przez Internet.

Konkurs trwa od 16 września do 16 listopada 2020 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 20 listopada.

Nagrodą dla zwycięskiej gminy/miasta będzie 50 sztuk zestawów sportowych dla szkół podstawowych oraz atrakcyjne zestawy edukacyjne dla przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

Rolnicy, bardzo na Was liczymy – wystarczy się spisać! Spełnicie swój obowiązek, a przy okazji Wasze dzieci mają szansę na atrakcyjne zestawy do nauki i sportu!

Informacja dla rodziców i uczniów

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie oraz Samorządowego Przedszkola w Gałkach

14 października 2020 roku – DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ – jest dniem wolnym od zajęć szkolnych i przedszkolnych

DYREKTOR SZKOŁY

DARIUSZ CIECIERSKI

Z okazji Światowego Dnia Drzewa uczniowie klasy IIb z wychowawczynią Anną Gajdą przystąpili do akcji ''Ty też potrafisz''. Gratuluję Wam uczniowie- właśnie rozpoczęliście produkcję tlenu i macie kawałek lasu w domu.

Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:

Zebrania z rodzicami w Szkole Podstawowej w Rusinowie

wrzesień 2020r.

LP

Nazwisko wychowawcy

Klasa

Dzień

Godzina

Nr sali

1

Małgorzata Kietla

I A

28.09.2020r. (poniedziałek)

1500

12

2

Bożena Pańczak

II A

23.09.2020r. (środa)

1545

16

3

Anna Gajda

II B

23.09.2020r. (środa)

1545

21

4

Jolanta Olewińska

III A

24.09.2020r. (czwartek)

1545

19

5

Dorota Pieszczek

III B

24.09.2020r. (czwartek)

1545

B

6

Beata Turek

IV A

22.09.2020r. (wtorek)

1500

22

7

Agata Krzyżanowska

IV B

25.09.2020r. (piątek)

1530

32

8

Marta Bykowska

V A

24.09.2020r. (czwartek)

1615

41

9

Jolanta Walasik

VI A

24.09.2020r. (czwartek)

1500

44

10

Elżbieta Dutkowska

VI B

Zebranie odbędzie się w innym terminie

---

---

11

Joanna Majchrowska

VI C

23.09.2020r. (środa)

1530

30

12

Piotr Walasik

VII A

24.09.2020r. (czwartek)

1545

23

13

Grażyna Niezabitowska

VII B

22.09.2020 (wtorek)

1500

42

14

Grzegorz Kraska

VII C

21.09.2020 (poniedziałek)

1630

A

15

Magdalena Pastuszko-Marasek

VIII A

24.09.2020 (czwartek)

1500

24

16

Bożena Lament

VIII B

23.09.2020 (środa)

1500

38

Świat za 100 lat.

            Kto nie jest ciekawy, jak będzie wyglądał świat za sto lat. Zastanawiamy się, snujemy domysły i tak naprawdę niczego nie możemy być pewni. Od czego są jednak marzenia? Nasza wyobraźnia podpowiada nam różne scenariusze, nie zawsze optymistyczne!

Fundacja TworzyMY Kraków jest organizatorem ogólnopolskiego konkursu literackiego i plastycznego „Serce Kapsuły Czasu”, w którym wzięła udział uczennica klasy VIIIB Weronika Woźnica. Nagrodą w konkursie jest znalezienie się w gronie Wyróżnionych Zwycięzców, których prace zostaną zarchiwizowane, a następnie zamknięte w Rzeźbie Architektonicznej umieszczonej przed Muzeum Narodowym w Krakowie i staną się wspólnym dziedzictwem darowanym następnym pokoleniom. Weronika napisała wzruszające opowiadanie „Nieodwracalność”, rozpoczynające się słowami: „To, co teraz czytasz jest wiadomością z przyszłości, wysłaną specjalnie dla Ciebie.” Uczennica została laureatką konkursu
i otrzymała certyfikat złożenia wyróżnionej pracy wewnątrz Kapsuły Czasu, która będzie otwierana w interwałach czasowych za: 10, 25, 50, 75 i 100 lat, kiedy to nastąpi porównywanie wizji uczniowskich z teraźniejszością. Tym samym jej praca dołączyła do najlepszych w Polsce. Gratuluję.                                                                                           

                                                                                         Grażyna Niezabitowska.

Informacja dla rodziców

1 września 2020 r. uczniowie spotkają się ze swoimi wychowawcami w następujących salach:

Oddział -  „O” A– Wilk Małgorzata – (dzieci z miejscowości Zychorzyn, Grabowa, Rusinów,
                                                                   Brogowa)

Oddział – „O” B - Jurek-Papis Krystyna – (dzieci z miejscowości Bąków, Przystałowice Małe, Gałki, Wola Gałecka)

Klasa  I – Kietla Małgorzata               - sala 12

Klasa II A - Pańczak  Bożena            - sala 16

Klasa II B – Gajda Anna                   - sala 21

Klasa III A – Olewińska Jolanta       - sala 19

Klasa III B – Pieszczek Dorota         - sala B

Klasa IV  A – Turek Beata                - sala 22

Klasa IV B – Krzyżanowska Agata   - sala 32

Klasa V   – Bykowska Marta              - sala 41

Klasa VI A – Walasik Jolanta           - sala 44

Klasa VI B – Dutkowska Elżbieta    - sala 45

Klasa VI C -  Woźniak Kazimiera    - sala A

Klasa VII A -  Walasik Piotr             - sala 23

Klasa VII B – Niezabitowska Grażyna- sala 42

Klasa VII C - Kraska Grzegorz         - sala przy bibliotece

Klasa VIII A - Pastuszko-Marasek Magdalena- sala 24

Klasa VIII B – Lament Bożena         - sala 38

O godzinie 10.30 rozpoczną się odwozy uczniów.

Dowozy uczniów w dniu 1 września 2020 r.

Godzina 8.40

Przystałowice Małe- W. Abramczyk

Bąków, Wola Gałecka- E. Jędrzejczak

Zychorzyn- J. Wasilewski

Godzina 9.00

Grabowa- E. Jędrzejczak

Godzina 9.10

Brogowa, Klonowa, Krzesławice-Okęcie (do piekarni)-

W. Abramczyk

Krzesławice, Karczówka, Władysławów- E. Jędrzejczak

Gałki- J. Wasilewski

 

Odwozy w dniu 1 września 2020 roku

Po zakończeniu spotkania z wychowawcami klas, o godzinie 10.30 odjadą uczniowie w następującej kolejności:

Grabowa- E. Jędrzejczak

Brogowa, Klonowa, Krzesławice-(Okęcie)- W. Abramczyk

Zychorzyn- J. Wasilewski

Krzesławice, Karczówka, Władysławów- E. Jędrzejczak

Wola Gałecka, Bąków- E. Jędrzejczak

Przystałowice Małe- W. Abramczyk

Gałki- J. Wasilewski

 

Podczas dowozów i odwozów uczniów obowiązuje osłona ust i nosa.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie rozpoczyna nowy rok szkolny 2020/21 w tradycyjnej formie funkcjonowania. Decyzja o funkcjonowaniu szkoły została uzgodniona z organem prowadzącym szkołę – Wójtem Gminy Rusinów. Na te okoliczność zostały opracowane PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII. Kierując się wytycznymi MEN, GIS i MZ szkoła zastosowała rozwiązania sprzyjające zapewnieniu bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego w placówce. W związku z tym rozpoczęcie roku odbędzie się w dniu 1 września 2020 r. o godzinie 9.30 według następującego porządku:

Spotkanie uczniów z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

Odśpiewanie hymnu państwowego

Zapoznanie uczniów ze zmianami w organizacji pracy szkoły

Zapoznanie z procedurami funkcjonowania szkoły w okresie pandemii

W rozpoczęciu roku mogą brać udział tylko rodzice oddziału „O” i klasy I.

 Odwóz uczniów ok. godziny 11.00

Zmiany organizacyjne w szkole od dnia 02.09.2020 r.

Wprowadza się zróżnicowany czas rozpoczynania zajęć szkolnych:

Klasy 0 i I-III rozpoczynają zajęcia o godzinie 11.20 a kończą o godzinie 15.30

Klasy IV-VIII rozpoczynają zajęcia o godzinie 7.30 a kończą nie później niż o godzinie 15.30

Dowozy i odwozy uczniów będą dostosowane do godzin rozpoczęcia zajęć: uczniowie klas starszych będą przyjeżdżać tak jak dotychczas a uczniowie klas młodszych będą dowożeni na godzinę 11.15 Przewidujemy dwie tury odwozów: wcześniej odjadą klasy starsze a później odjadą klasy młodsze. Szczegółowe informacje o dowożeniu zostaną podane przed 1 września 2020 r.

Zgodnie z procedurami ogranicza się wejście do szkoły osób trzecich. Zaleca się by komunikować się z wychowawcami klas drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Wychowawcy klas przekażą rodzicom informacje wynikające z wytycznych MEN, GIS i MZ.

Prosimy rodziców o ścisłe stosowanie się do zasad bezpieczeństwa oraz kształtowania u dzieci nawyków sanitarno-higienicznych.

O zmianach wynikający z organizacji pracy szkoły rodzice będą informowani za pośrednictwem strony szkoły oraz wychowawców klas.

 

Dyrekcja szkoły

Informacja dla nauczycieli
Dyrektor  Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie informuje, że posiedzenie rady pedagogicznej odbędzie się w dniu 24 sierpnia br. o godzinie 1000 (stołówka szkolna).

Informacja dla absolwentów

Dnia 3.08.2020r. od godz. 900 w sekretariacie szkoły absolwenci mogą odebrać zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Drodzy Uczniowie!

Z okazji zbliżających się wakacji życzymy Wam miłego, bezpiecznego wypoczynku, słonecznej pogody oraz szczęśliwego powrotu do szkoły we wrześniu. Nie zapomnijcie o zasadach bezpieczeństwa.

Rada Pedagogiczna

Publicznej Szkoły Podstawowej

w Rusinowie