Strona Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie

Dowozy i odwozy uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie organizuje Urząd Gminy w Rusinowie. Organ prowadzący zapewnia przewozy autokarami oraz opiekę nad dziećmi i młodzieżą.

Organizacja dowozów do szkoły

Dowozy w roku szkolnym 2020/2021


Dowozy i odwozy od 18.01.21r. w kl. I-III szkoły podstawowej
Dowozy w roku szkolnym 2019/2020

Organizacja odwozów ze szkoły

Odwozy w roku szkolnym 2020/2021

Odwozy w roku szkolnym 2018/2019
Odwozy w roku szkolnym 2019/2020
Autor strony: P. Walasik, e-mail: piowa31@wp.pl