Strona Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie

RYS HISTORYCZNY SZKOŁY W RUSINOWIE

Rok 1933 to przełomowy rok dla oświaty w gminie Rusinów. Pojawiła się wtedy idea stworzenia szkoły w Rusinowie. Przewodniczącym Dozoru Szkolnego na gminę został proboszcz parafii ks. Julian Dusiński, który rozpoczął starania o budowę szkoły gminnej. Wytyczono nowy obwód szkolny, w skład którego weszły wsie: Rusinów, Wola Gałecka, Grabowa i Władysławów. Pod nadzorem ks. Dusińskiego, wspieranego przez sekretarza Dozoru Szkolnego Franciszka Krzywaźnię, władz gminy oraz miejscowych gospodarzy, rozpoczęto budowy  szkoły.

1 października 1934r. oddano do użytku budynek drewniany, gdzie mieściły się 4 izby szkolne, obszerny korytarz pełniący jednocześnie funkcję sali gimnastycznej, pokój nauczycielski oraz mieszkanie kierownika szkoły. W szkole funkcjonowały klasy I-VI, przy czym klasa VI była klasą dwuletnią. Pierwszym kierownikiem szkoły został Franciszek Krzywaźnia, który funkcję tę sprawował do 1969 roku. W latach 1939-1945 organizacja polskich szkół została znacznie obniżona.

W Rusinowie w 1943 roku utworzono jawną szkołę dwuklasową, w której pracowało dwóch nauczycieli: Franciszek Krzywaźnia i Kazimierz Hynek. Uczono tylko czytania, rachowania oraz elementów przyrody. Nauka geografii, historii, języka polskiego na wyższym poziomie była surowo zabroniona. W czasie okupacji w Rusinowie, podobnie jak na terenie całej okupowanej Polski, odbywało się tajne nauczanie. Franciszek Krzywaźnia i jego żona Leokadia ryzykując życie, prowadzili zajęcia w kilkuosobowych grupach.

Tuż po wyzwoleniu/ w lutym 1945 roku/szkoła podstawowa w Rusinowie wznowiła swoją działalność. 1 września 1945 roku zaczęła funkcjonować siedmioklasowa szkoła podstawowa.

W roku szkolnym 1956-1957 kadrę pedagogiczną stanowiło sześcioro nauczycieli: Franciszek Krzywaźnia, pełniący funkcję kierownika szkoły, Leokadia Krzywaźnia, Kazimiera Niezgoda, Alfreda Lesiak, Katarzyna Borkowska
i Franciszek Stępień.

W latach 1950-1970 stopniowo wzrastała liczba uczniów. W roku szkolnym 1967-1968 wprowadzono klasę ósmą. Liczba uczniów wzrosła do 270. Stopniowo powiększało  się grono pedagogiczne. W roku szkolnym 1968-1969 liczyło już dwunastu nauczycieli.

W roku 1969 po śmierci Franciszka Krzywaźni, funkcję kierownika szkoły przejął Franciszek Stępień.

1 stycznia 1973 roku powstała Zbiorcza Szkoła Gminna w Rusinowie, do obwodu której przyłączono miejscowości: Rusinów, Zychorzyn, Grabowa
i Władysławów.

W roku 1974, z inicjatywy dyrektora szkoły w Rusinowie, utworzono  Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Po czterech latach intensywnych starań, w październiku 1978 roku rozpoczęto budowę. W pracach budowlanych czynnie uczestniczyli mieszkańcy Rusinowa i okolicznych wsi. Prace wspomagało także wojsko z JW w Nowym Mieście oraz oddziały Ochotniczego Hufca Pracy w Radomiu.

W 1986 roku Inspektor Franciszek Stępień postanowił zaadaptować budynek starej szkoły  na mieszkania dla nauczycieli. Po wykonaniu remontów oddano do użytku 6  mieszkań. Obecnie mieszka w nich 5 rodzin.

1 września  1983 roku odbyło się  uroczyste otwarcie nowej szkoły oraz przedszkola. W nowej szkole  rozpoczęło naukę 251 uczniów. W pełnym wymiarze czasu było zatrudnionych siedemnastu  nauczycieli i jeden w niepełnym.

W latach 1983-1985 szkoła została nowocześnie wyposażona. Powstało  kilkanaście pracowni przedmiotowych, biblioteka, świetlica, stołówka szkolna oraz sala gimnastyczna.

Z dniem 31 sierpnia 1984 roku uległa likwidacji instytucja gminnego dyrektora szkół, która funkcjonowała w latach 1973-1984. Utworzono nowa instytucje  pod nazwą inspektor oświaty i wychowania.  Na funkcję Inspektora Oświaty
i Wychowania w Rusinowie powołano Franciszka Stępnia. Dyrektorem Zbiorczej Szkoły Gminnej została Jadwiga Kietlińska, zastępcą Zofia Osuchowska. Jadwiga Kietlińska sprawowała t ę funkcje do roku 1994. W roku 1985 odbyła się uroczystość nadania Zbiorczej  Szkole Gminnej im. Bohaterów Armii Ludowej. W roku 1990 na skutek zmian ustrojowych  zrezygnowano z patronatu.

W czerwcu 1990 roku zlikwidowano w całej Polsce instytucje gminnego inspektora oświaty i wychowania. Wówczas sytuacja oświatowa w gminie przedstawiała się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Rusinowie- 346 uczniów, 25 nauczycieli, 15 osób z obsługi. Obwód szkolny: Rusinów, Grabowa, Władysławów, Bąków  Wieś, Bąków Kolonia, Wola Gałecka, Przystałowice Małe.

- Szkoła Podstawowa w Nieznamierowicach- 85 uczniów, 8 nauczycieli,5 osób obsługi. Obwód szkolny: Nieznamierowice, Janki, Żurawiniec, Olszowiec, Jelonek.

-Szkoła Podstawowa w Gałkach- 54 uczniów, 8 nauczycieli, 1 osoba obsługi. Obwód szkolny: Gałki, częściowo Wola Gałecka.

-Szkoła Podstawowa w Zychorzynie- 96 uczniów, 10 nauczycieli, 1 osoba obsługi. Obwód szkolny: Zychorzyn, Kolonia Zychorzyn.

-Punkt Filialny w Przystałowicach Małych ( klasa I-III)- 23 uczniów, 4 nauczycieli, 1 pracownik obsługi. Obwód szkolny:  Przystałowice Małe, Bierce.

-Państwowe Przedszkole w Rusinowie- 78 dzieci,6 nauczycieli, 6 osób obsługi. Dyrektorem przedszkola była Irena Modrzecka.

- Państwowe Przedszkole  w Nieznamierowicach-43 dzieci, 3 nauczycieli i 3 osoby obsługi. Dyrektorem przedszkola była Jadwiga Kowalska.

- Państwowe Przedszkole w Krzesławicach- 25 dzieci, 2 nauczycieli i 2 osoby obsługi. Dyrektorem przedszkola była Małgorzata Wilk.

W latach 1994-1999 funkcje dyrektora Szkoły Podstawowej w Rusinowie sprawował Marian Marek Walasik, zastępcą była Anna Markiewicz.

W 1999 roku zaczęły funkcjonować szkoła podstawowa z klasami I-VI oraz 3-letnie gimnazjum. Szkołą Podstawową kierował Marian Walasik z zastępcą  Anna Markiewicz. Pierwszym dyrektorem gimnazjum został Marek Modrzecki, który pełnił tę funkcję do 2002 roku. Od 2000 do 2003 roku obowiązki dyrektora gimnazjum przejęła Irena Modrzecka.

Z dniem 1 września 2002 roku utworzono Zespół Oświatowy w Rusinowie, w skład którego weszły dotychczasowe szkoły: Rusinów, Zychorzyn, Brogowa, Przystałowice Małe oraz przedszkola z Rusinowa i Krzesławic. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Rusinowie uczęszczało 270 uczniów (klasy I-VI), zatrudnionych było 18 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu i 9 w niepełnym wymiarze. W Przystałowicach Małych było 15 uczniów (I-III) I 5 dzieci w oddziale zerowym, 3 nauczycieli w tym 1 niepełnym wymiarze czasu. W Zychorzynie-22 uczniów (I-III) i 7 dzieci z oddziału zerowego, zatrudnionych 3 nauczycieli, w tym 1 w niepełnym wymiarze czasu. Do przedszkola w Rusinowie uczęszczało 45 dzieci, w tym 33 sześciolatków, zatrudnionych było 2 nauczycieli w pełnym wymiarze i 1 w niepełnym wymiarze czasu pracy. Do przedszkola w Krzesławicach uczęszczało 17 dzieci, w tym 6 sześciolatków, pracował
1 nauczyciel w pełnym wymiarze czasu pracy.

Z dniem 1 września 2003 roku utworzono Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie. W skład zespołu weszło: Publiczne Gimnazjum w Rusinowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Rusinowie oraz Samorządowe Przedszkole w Rusinowie. Przedszkole w Krzesławicach zostało zlikwidowane. Nastąpiła także zmiana kadry kierowniczej. Na stanowisko dyrektora Zespołu powołano Beatę Turek, a zastępcami zostali: Anna Markiewicz w Szkole Podstawowej i Marian Walasik w Gimnazjum.

Od 1 września 2008 roku w miejsce dotychczasowego przedszkola w Rusinowie zostały utworzone dwa oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej, a Samorządowe Przedszkole w Rusinowie zostało przeniesione do budynku po zlikwidowanej szkole w Gałkach.

Autor strony: P. Walasik, e-mail: piowa31@wp.pl