Strona Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie

Szanowni Państwo,

                wkrótce rozpocznie się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. W związku z tym w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze została opracowana ankieta, która pozwoli nam zebrać informacje na temat oczekiwań Rodziców i Uczniów klas ósmych odnośnie wyboru dalszej drogi kształcenia. Zgromadzone informacje pozwolą nam przygotować ofertę edukacyjną szkoły tak, aby spełniała oczekiwania naszych przyszłych uczniów.

                W związku z tym zwracamy się z serdeczną prośbą o udostępnienie wspomnianej ankiety Rodzicom (opiekunom) uczniów klas ósmych Państwa szkoły. Jest ona dostępna w wersji elektronicznej pod niżej zamieszczonym linkiem:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RPZERlZWp0aFJMZyOS385XQ9I2Rzv0BFkNF7EPZ7BLxUQUdGNUk1UFU3OTZUQTVaWDZEWk1TUlkwOS4u

Na wypełnienie ankiety czekamy do 12 marca 2021r.

Dziękujemy za pomoc w jej przeprowadzeniu.

Z poważaniem 

Zofia Szymańska

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 

im. Jana Pawła II w Przysusze 

tel.   (48) 675 25 70

fax. (48)  675 25 70

 Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

Warszawa, dn. 08 lutego 2021 r.

KOG.571.190.2020.ZR

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół województwa mazowieckiego

Dotyczy: udziału w programie pn. „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z NASK Państwowym Instytutem Badawczym, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą

Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym

Centrum Doskonalenia Nauczycieli kontynuuje realizację programu 

Reaguj i wspieraj.

Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość

Priorytetowym celem programu jest wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności przydatne w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji.

Program jest realizowany w formie cyklu webinarów dedykowanych rodzicom i kadrze pedagogicznej, emitowanych na kanale youtube. Zakładana jest realizacja 3 webinarów dla rodziców oraz 3 dla nauczycieli i środowiska edukacyjnego prowadzonych przez ekspertów tematycznych.

Poniżej załączam tematykę i planowany harmonogram poszczególnych webinarów. Każdorazowo będzie do Państwa Dyrektorów przesłany link do adresu z dostępem do webinaru - drugi webinar adresowany do rodziców będzie dostępny pod adresem:

https://youtu.be/i3ZlZwhmqSQ

l.p.

Tematyka webinarów

Planowany termin emisji

 

Webinary adresowane do rodziców (czas trwania ok. 40 min.)

1.

Potrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży w okresie pandemii.

21.01.2021r.

godz.18.00

2.

Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks.

Atrakcyjne narzędzia i materiały online.

11.02.2021r.

godz.18.00

3.

Młodzi użytkownicy internetu –wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku  w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy , a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie ? 

25.02.2021r.

godz.18.00

1

 

Webinary adresowane do kadry pedagogicznej (czas trwania ok. 60 min.)

4.

Uczeń bezpieczny w sieci – jak przeciwdziałać zagrożeniom online. Kiedy i jak reagować?

04.03.2021r.

godz.14.00

5.

Bezpieczeństwo danych osobowych w okresie kształcenia na odległość.

11.03.2021r.

godz.14.00

6.

Organizacja procesu wspomagania  ucznia ze specjalnymi potrzebami w okresie pandemii. 

25.03.2021r.

godz.14.00

Proszę  Państwa Dyrektorów o upowszechnienie informacji o kolejnym webinarze wśród nauczycieli i rodziców uczniów.

Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty

/-/

                                                                                         Aurelia Michałowska

Informacja przekazana przez Urząd Gminy w Rusinowie

Rolniku, przygotuj się do spisu!

Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.

Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Kto musi się spisać? Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list będzie zawierać ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu spisania się!

Jak się spisać? W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy metody do wyboru.

Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego.

Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową (pod numer 22 279 99 99) i spisać się przez telefon.

Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny termin. Rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.

Dlaczego spis rolny jest potrzebny? Powszechny Spis Rolny jest organizowany co 10 lat. Jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Samym rolnikom wyniki spisu pozwolą ocenić zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej mające wpływ na opłacalność ich produkcji.

Gdzie szukać informacji? Podstawowym źródłem informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest strona internetowa https://spisrolny.gov.pl/. Warto też na bieżąco śledzić stronę internetową lub konta społecznościowe (Facebook) urzędu gminy oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Ponadto od 17 sierpnia 2020 r. wsparcie i pomoc uzyskamy dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl/

Autor strony: P. Walasik, e-mail: piowa31@wp.pl