Strona Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie
Lista dzieci, które będą uczniami oddziału zerowego i klasy I
Autor strony: P. Walasik, e-mail: piowa31@wp.pl