Strona Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie

Organizacje działające w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie            
 Polski  Czerwony Krzyż 

Opiekun: pani Agnieszka Siwiec

W ramach działalności Szkolnego Koła PCK uczniowie zapoznają się z historią Czerwonego Krzyża.

Zdobywając wiadomości i umiejętności z zakresu:

-udzielania pierwszej pomocy,

-ochrony zdrowia i zdrowego stylu życia.

Członkowie Szkolnego Koła PCK pomagają innym poprzez organizowanie lub włączanie się w różnego rodzaju akcje charytatywne.


     

    

          Liga Ochrony Przyrody

Opiekun: pani Joanna Majchrowska

Cele: upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska, poniesienie świadomości proekologicznej dzieci, aktywizacje miłośników przyrody do podejmowania działaś na rzecz zrównoważonego rozwoju najbliższego środowiska.

Zadania:

O charakterze ciągłym:

opieka nad roślinami i zwierzętami w pracowni

O charakterze Okresowym:

udział w realizacji projektu edukacyjnego

„Bocian”, ochrona kasztanowców

Prowadzimy działania  o charakterze propagandowym dotyczące ochrony środowiska, wykonujemy prace społeczno-użyteczną i zapobiegającą degradacji środowiska

 

Autor strony: P. Walasik, e-mail: piowa31@wp.pl