Strona Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie

Czas trwania lekcji w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie 1.   7.30 – 8.15 2.   8.25 – 9.10 3.   9.20 – 10.05 4. 10.20 – 11.05 5. 11.20 – 12.05 6. 12.20 – 13.05 7. 13.15 – 14.00 8. 14.05 – 14.50
9. 14.55 -- 15.40

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rusinowie

Plan lekcji. Rok szkolny 2020/2021

Dyżury nauczycieli w czasie przerw. Rok szkolny 2018/2019

Imprezy i uroczystości. Rok szkolny 2019/2020

Konsultacje nauczycieli i wychowawców

z rodzicami uczniów. Rok szkolny 2019/20

Autor strony: P. Walasik, e-mail: piowa31@wp.pl