Strona Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie

Samorząd Szkolny w Szkole Podstawowej w Rusinowie

Zarząd Samorządu Szkolnego w Szkole Podstawowej w Rusinowie

Przewodnicząca - Julia Abramczyk,

Z-ca przewod. - Amelia Kucharczyk,

Skarbnik – Dominika Zuchalska,

Sekretarz – Zuzanna Czubik,

Opiekun – Renata Chrustowicz.

Zadania Samorządu Szkolnego na rok szkolny 2019/2020

Autor strony: P. Walasik, e-mail: piowa31@wp.pl